Look, let’s just say this to each other:

Look, let’s just say this to each other:

According to tradition from the 1st George Agricultural Show presented in 1860, the community of George boasts an Agricultural Show which celebrates it’s 160th anniversary this year. The show belongs to the community and without the community it would not have reached the 160 year mark.

The entire George community is urged to mark the time of the celebration, 27-29 August 2020 as Show weekend on the calendar.

 The existence of the George Agricultural Show is like anything in life – such as a seed being sown, a personal or business relationship, even a dream – it must be maintained and nurtured in order to grow further. That is why it is important that not just the members of the committee, but everyone who plays a role – whether in the business, financial or agriculture sectors to contribute to the development of this important issue.

We as Show Board members would like to urge you to get more involved by building the 2020 George Agricultural Show into a wonderful birthday celebration and expanding the show to the benefit of all.

The event around 2020’s George Agricultural Show is enormous, and is like Gold in the ground we are just beginning to exploit. Let’s take Agriculture, Tourism, Youth, Local is lekker, Development –  because that is where we are growing, which holds a huge financial advantage for George and this snowball effect  has had huge financial implications for George for the last 160 years.

Become part of this golden opportunity to grow and develop your business with the gold of the past 160 years at the George 2020 Agricultural show.

Kyk laat ons dit nou maar vir mekaar sê: 

Volgens oorlewering vanaf die 1ste George Landbou Skou wat in 1860 aangebied is, spog die gemeenskap van George met ‘n Landbou Skou wat vanjaar die groot 160 jaar herdenking vier. Die skou behoort aan die gemeenskap en sonder die gemeenskap sou dit nie 160 jaar oud gewees het nie.

‘n Beroep word gedoen op die hele George gemeenskap om die tyd van die viering 27-29 Augustus 2020 as Skou naweek te merk op die kalender.

 Die voortbestaan van die George Landbou Skou is soos enige iets in die lewe – soos ‘n saad wat gesaai word, ‘n persoonlike of sake verhouding, selfs ‘n droom –  dit moet instand gehou en gekoester word om verder te kan groei.  Daarom is dit belangrik, en nie slegs van die kommittee lede nie, maar elkeen wat ‘n rol speel – of dit in die sakesektor, finansiële sektor of Landbou is om by te dra tot die uitbouing van hierdie belangrike saak.

Ons as Skouraadslede wil ‘n beroep op u doen om meer betrokke te raak deur die 2020 George Landbou Skou op te bou tot ‘n heerlike verjaarsdag-viering en die skou daarmee uitbou tot voordeel van almal.

Die geleentheid rondom 2020 se George Landbou Skou is enorm, en is soos Goud in die grond wat ons net begin ontgin.  Kom ons neem landbou, toerisme, jeug, local is lekker, ontwikkeling, want dit is waar ons groei is, en dit hou vir George ‘n groot finansiële voordeel in en die sneeubal effek gaan én het die afgelope 160 jaar groot finansiële implikasies vir George ingehou.  

Wees deel van die goue geleentheid om u besigheid te laat groei, te laat ontwikkel en ontgin saam met ons die goud van 160 jaar by 2020 George Landbou Skou.