Toegangsgelde

Toegangsfooi DONDERDAG
Volwassenes R 60 pp
Onder 18 R 30 per kind
Pensioenarisse R 20 pp
Toegangsfooi VRYDAG
Volwassenes R 80 pp
Onder 18 R 30 per kind
Pensioenarisse R 40 pp
Toegangsfooi SATERDAG
Volwassenes R 80 pp
Onder 18 R 50 per kind
Pensioenarisse R 40 pp
Toegangsfooi WEEK KAARTJIE
Volwassenes R 170 pp
Onder 18 R 80 per kind
Pensioenarisse R 80 pp