Toegangsgelde

Toegangsfooi DONDERDAG
Volwassenes R 50 pp
Onder 18 R 20 per kind
Pensioenarisse R 20 pp
Toegangsfooi VRYDAG
Volwassenes R 70 pp
Onder 18 R 20 per kind
Pensioenarisse R 30 pp
Toegangsfooi SATERDAG
Volwassenes R 70 pp
Onder 18 R 50 per kind
Pensioenarisse R 30 pp
Toegangsfooi WEEK KAARTJIE
Volwassenes R 170 pp
Onder 18 R 50 per kind
Pensioenarisse R 50 pp