2020 SKOU KANSALASIE

Kansellasie George Landbou Skou 2020 :

Weens die deurlopende beperkings op sosiale geleenthede en byeenkomste tydens die onderskeie vlakke van die nasionale COVID-19-inperking, is dit met groot hartseer dat die 160ste George Landbouskou gekanselleer word. Vanjaar se skou (27 – 28 Aug’2020) word uitgestel na 26 – 28 Aug’2021.

Die skouraad voel dat in die lig van die huidige COVID-19 risiko-aanpassings en strukture wat deur die regering ingestel is, die veiligheid van ons ondersteuners en uitstallers eerste prioriteit is. Hou gerus ons sosiale media bladsye dop vir verdere inligting en om te sien hoe vorder ons reelings vir 2021. Die skouraad bly dankbaar vir jul onbaatsugtige ondersteuning en ons sien uit na groot dinge vir 2021!!

Vir eers, wees veilig!

Cancellation of the 2020 George Agricultural Show:

Due to the ongoing restrictions on social events and gatherings during the various levels of the national COVID-19 restriction, it is with great sadness that the 160th George Agricultural Show is cancelled. This year’s show (27 – 28 Aug’2020) is postponed to 26 – 28 Aug’2021.
The show feels that, given the current COVID-19 risk adjustments and structures that have been introduced by the government, the safety of our supporters and exhibitors is a top priority.
Please watch our social media pages for further information and to see how our arrangements for 2021 are progressing.

The show council remains grateful for your selfless support and we look forward to great things for 2021 !!

Please stay safe!

Die Outeniqua Skougenootskap bestaan reeds 160 jaar en bied jaarliks een van die grootste en opwindendste landbouskoue in die Suid-Kaap aan.  Hierdie wonderlike gebeurtenis herhaal homself elke Augustusmaand op die George Skougronde en is ‘n hoogtepunt onder die boeregemeenskap.  In 2020 beplan ons nog meer betrokkenheid van die publiek, meer programme en vermaak wat die hele gesin gaan bederf.

Die George Landbouskou word jaarliks groter en die skouraad se besluit om intensief te fokus op die landbou en plaaslike gemeenskap is besig om vrugte af te werp. Elke jaar is daar meer betrokkenheid van die plaaslike inwoners asook belangstellendes van ver en wanneer ons meer spasie nodig het dan verwyder ons grensdrade en ploeg nog land oop, met nuwe of ou trekkers.  Maak  jouself ‘n koppie koffie en blaai rustig deur ons webtuiste. Hoe anders gaan jy saampraat as almal gesels oor die George Landbouskou?

Look, let’s just say this to each other:

According to tradition from the 1st George Agricultural Show presented in 1860, the community of George boasts an Agricultural Show which celebrates it’s 160th anniversary this year. The show belongs to the community and without the community it would not have reached the 160 year mark.

The entire George community is urged to mark the time of the celebration, 27-29 August 2020 as Show weekend on the calendar.

 The existence of the George Agricultural Show is like anything in life – such as a seed being sown, a personal or business relationship, even a dream – it must be maintained and nurtured in order to grow further. That is why it is important that not just the members of the committee, but everyone who plays a role – whether in the business, financial or agriculture sectors to contribute to the development of this important issue.

READ MORE…