George Landbouskou

Pluimvee en Sierduiwe

GEORGE LANDBOUSKOU  SKOU-PROGRAM VIR PLUIMVEE EN SIERDUIWE –   24 – 27 AUGUSTUS 2023

1.    Inskrywingsgeld:

  • R25-00 per enkel inskrywing
  • R50-00 per Broeitoom en/of Viertal

2.    SLUITINGSDATUM VIR INSKRYWINGS – WOENSDAG, 16 AUGUSTUS 2023 om 17HOO.

3.    INPEN – Woensdag 23 Augustus 2023   vanaf 9:00 tot 21:00, gehok word.    (Toegang by Hek sal vooraf per voertuig registration gereel word) en Donderdag 24 Augustus 2022 vanaf 6:00  tot  8:45  (Toegang by Hek sal vooraf per voertuig registrasie gereel word)

4.    Beoordeling vind plaas vanaf  09H00 op Donderdag 24 Augustus 2022

5.    Pluimvee sal op Saterdag 26 Augustus 2023 vanaf 14H00, onder toesig, verwyder word en toegang per voertuig registrasie sal gereel word.

6.    Rosette sal uitgereik word aan die Ras en Reserwe Raskampioene, asook die volgende hoof-kategoriëe (waar wissel-trofees ook ingesluit word),

  • Beste Sagteveer Grootras
  • Beste Sagteveer Bantam
  • Beste Hardeveer Grootras
  • Beste Hardeveer Bantam
  • Beste Rasegte Bantam
  • Beste Eend
  • Beste Gans
  • Beste Kalkoen

(Sierduiwe sal bygevoeg word sodra inligting beskikbaar is)

Onderhewig aan die verkryging van voldoende borge, sal prysgeld betaal word

7. Op Vrydag die 25ste Augustus bied George Skou in samewerking met Classy Fowl Auctions (Saartjie Odendaal), ‘n landwye aanlyn WhatsApp veiling aan, wat 15:00 die middag sal begin en voorsiening is gemaak tot 20:00 die aand. Net ingeskrewe hoenders vir die George Landbouskou, sal vir hierdie veiling opgeveil kan word. ‘n Addendum van moontlike wenners wat na beoordeling sal plaasvind en vir veiling ingeskryf is, sal voor die veiling in aanvang neem, bygevoeg word vir voornemende kopers se inligting. Die addendum geld dan ook vir alle openings-aanbiedinge ook, wat gewysig sal word vir kampioene en reserwe kampioene.

Die 20 beste beoordeelde pluimvee op skou wat ook vir die veiling geoormerk is, sal verskuif word na Saterdag die 26ste Augustus en die veiling begin stiptelik 10:00 en sluit 11:00.

Verdeling van opbrings vir veiling sal wees, vertoner 80%, George Skou 15%, Classy Fowl Auctions 5%.

8. Elke vertoner (slegs vertoner) sal ‘n gratis toegangskaartjie ontvang vir die duur van die skou. Beoordelaars en Saspo amptenare sal ook gratis toegangskaartjies vir die duur van die skou ontvang, plus reëlings sal getref word vir etekaartjies en verblyf soos van toepassing.

Scroll to Top