George Landbouskou

Sport 2023 Skou

Die George Landbouskou bied elke jaar verskeie sport aktiwiteite aan tydens die jaarlikse skou.

Anita Barnard is die komiteelid wat ditelke jaar baie suksesvol dryf en vanjaar wasdit weer so.

Bodybuilding, kragman, skaak en natuurlik ovaltrack wasvan die sportsoorte wat in 2022 aangbied was.

Scroll to Top