Sport

Die fokuspunt is die ontwikkeling van sport, veral by vrouens en kinders.
Daar is 12 verskillende sport soorte wat aangedui het hulle wil betrokke wees by die sportfees gedurende die George Skou.
Sportsoorte gaan insluit Juksie, Boks, Kickboxing, “Body Building” , Sterkman, “Powerlifting”, “Indigenous Games”, Toutrek, Golf, Skaak, MPA en rolbal.

Daar sal ‘n verskeidenheid sportkompetisies wees, bevordering van verskillende sportsoorte en ‘n groot bydrae gelewer word in die ontwikkeling van jong sportvroue en mans.
Vir enige verdere navrae kontak Anita Barnard: 082 680 8405

Anita Barnard

0826808405

Sport